Tổng hợp các gói cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt cho Windows 10

Windows 10 Single Language là phiên bản windows một ngôn ngữ. Với các máy sử dụng tiếng Anh và không cho cài Tiếng Việt trực tiếp trong máy thì các bạn tải gói cài đặt phía dưới về cài nhé.

Lưu ý là cần xem đúng bản Buid trong máy để tải cho đúng nhé.

Windows 10 build 2004:

 • Bản 32 bit: [su_button url=”https://meohaycongnghe.com/laptop-pc/thu-thuat-windows-10/huong-dan-cai-tieng-viet-cho-windows-10-single-language-ban-1809-1903/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Xem hướng dẫn tại đây[/su_button]
 • Bản 64 bit: [su_button url=”https://meohaycongnghe.com/laptop-pc/thu-thuat-windows-10/huong-dan-cai-tieng-viet-cho-windows-10-single-language-ban-1809-1903/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Xem hướng dẫn tại đây[/su_button]

Windows 10 build 1909:

 • Bản 32 bit: [su_button url=”https://meohaycongnghe.com/laptop-pc/thu-thuat-windows-10/huong-dan-cai-tieng-viet-cho-windows-10-single-language-ban-1809-1903/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Xem hướng dẫn tại đây[/su_button]
 • Bản 64 bit: [su_button url=”https://meohaycongnghe.com/laptop-pc/thu-thuat-windows-10/huong-dan-cai-tieng-viet-cho-windows-10-single-language-ban-1809-1903/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Xem hướng dẫn tại đây[/su_button]

Windows 10 build 1903:

 • Bản 32 bit: [su_button url=”https://meohaycongnghe.com/laptop-pc/thu-thuat-windows-10/huong-dan-cai-tieng-viet-cho-windows-10-single-language-ban-1809-1903/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Xem hướng dẫn tại đây[/su_button]
 • Bản 64 bit: [su_button url=”https://meohaycongnghe.com/laptop-pc/thu-thuat-windows-10/huong-dan-cai-tieng-viet-cho-windows-10-single-language-ban-1809-1903/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Xem hướng dẫn tại đây[/su_button]

Windows 10 build 1809:

 • Bản 32 bit: [su_button url=”https://meohaycongnghe.com/laptop-pc/thu-thuat-windows-10/huong-dan-cai-tieng-viet-cho-windows-10-single-language-ban-1809-1903/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Xem hướng dẫn tại đây[/su_button]
 • Bản 64 bit: [su_button url=”https://meohaycongnghe.com/laptop-pc/thu-thuat-windows-10/huong-dan-cai-tieng-viet-cho-windows-10-single-language-ban-1809-1903/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Xem hướng dẫn tại đây[/su_button]

Windows 10 build 1803:

 • Bản 32 bit: [su_button url=”https://www.meohaycongnghe.com/download/goi-tieng-viet-windows-10-32bit-build-1803/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Download tại đây[/su_button]
 • Bản 64 bit: [su_button url=”https://www.meohaycongnghe.com/download/goi-tieng-viet-windows-10-64bit-build-1803/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Download tại đây[/su_button]

Windows 10 build 1709:

 • Bản 32 bit: [su_button url=”https://www.meohaycongnghe.com/download/goi-tieng-viet-windows-10-32bit-build-1709/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Download tại đây[/su_button]
 • Bản 64 bit: [su_button url=”https://www.meohaycongnghe.com/download/goi-tieng-viet-windows-10-64bit-build-1709/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Download tại đây[/su_button]

Windows 10 build 1703:

 • Bản 32 bit: [su_button url=”https://www.meohaycongnghe.com/download/goi-tieng-viet-windows-10-32bit-build-1703/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Download tại đây[/su_button]
 • Bản 64 bit: [su_button url=”https://www.meohaycongnghe.com/download/goi-tieng-viet-windows-10-64bit-build-1703/” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Download tại đây[/su_button]

About admin

Check Also

Bộ 1500 Font Tiếng Việt đầy đủ nhất 2019 - meohaycongnghe.com

Bộ 1500 Font Tiếng Việt đầy đủ nhất 2019

Font chữ Tiếng Việt là một phần không thể thiếu đối với người dùng văn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *