Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language – bản 1809, 1903, 1909, 2004

Các phiên bản sau của Windows 10 Single Language không có gói cài ngôn ngữ Tiếng Việt trực tiếp như các bản 1083 trờ về trước. Mẹo Hay Công Nghệ sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể cài đựơc ngôn ngữ Tiếng Việt cho phiên bản 1809, 1903, 1909, 2004.

Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language - bản 1809, 1903
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language – bản 1809, 1903, 1909, 2004

Bước 1:

Bước 2:

  • Mở Windows Store -> Gõ chữ “Tiếng việt” vào khung tìm kiếm
  • Cài đặt gói “Tiếng Việt gọi trải nghiệm cục bộ”
  • Khởi động lại máy.
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language - bản 1809, 1903
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language – bản 1809, 1903, 1909, 2004
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language - bản 1809, 1903
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language – bản 1809, 1903, 1909, 2004
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language - bản 1809, 1903
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language – bản 1809, 1903, 1909, 2004
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language - bản 1809, 1903
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language – bản 1809, 1903, 1909, 2004
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language - bản 1809, 1903
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language – bản 1809, 1903, 1909, 2004
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language - bản 1809, 1903
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language – bản 1809, 1903, 1909, 2004
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language - bản 1809, 1903
Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language – bản 1809, 1903, 1909, 2004

Như vậy là đã hoàn tất các bước để cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt cho Windows 10 Single Language – bản 1809, 1903.

Chúc các bạn thành công. Xem thêm Thủ Thuật Windows 10 tại đây.

Video Hướng dẫn:

About 4k3

Check Also

Tổng hợp các gói cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt cho Windows 10

Windows 10 Single Language là phiên bản windows một ngôn ngữ. Với các máy sử …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *