Recent Posts

Sửa lỗi không gõ được dấu Tiếng Việt windows 10

Hướng dẫn sửa lỗi không gõ được dấu Tiếng Việt windows 10 mặc dù đã cài Unikey. Nguyên nhân của vấn đề này do khi dùng ngôn ngữ Tiếng Việt trên máy, Windows mặc định sử dụng bàn phím VIE dùng kiểu gõ riêng biệt chứ không phải các kiểu …

Read More »