Recent Posts

Chuyển danh bạ trên iphone sang Android

CHUYỂN DANH BẠ TRÊN IOS SANG ADROID VÀ WINPHONE Lưu ý: – Yêu cầu kết nối 2 máy chung 1 mạng wifi – Thao tác và hình ảnh tuy hơi dài dòng nhưng khi làm thì rất nhanh 1. Chuyển danh bạ từ Iphone sang Windows phone Bước 1: Cài …

Read More »