Recent Posts

How to hard reset Huawei mate 30 pro

How to hard reset Huawei mate 30 pro

How to hard reset Huawei mate 30 pro when there is only 1 hard key? Warning: Make sure you remember your Huawei account to avoid having your account locked out after a hard reset. It often suffers for Chinese-specific versions Step 1: Turn Off you phone. How to hard reset …

Read More »

Quên mật khẩu Macbook và cách đặt lại mật khẩu mới

Quên mật khẩu Macbook và cách đặt lại mật khẩu mới

Quên mật khẩu Macbook và cách đặt lại mật khẩu mới cho máy macbook chạy macOS thực sự không quá khó như nhiều người vẫn nghĩ. Sau đây, Mẹo Hay Công Nghệ sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để có thể đặt lại mật khẩu của máy Macbook khi …

Read More »