Recent Posts

Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language

cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language

Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language Windows 10 Single Language là phiên bản windows một ngôn ngữ. Với các máy bạn ở thì trường Việt Nam thì đa số là sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Đối với các máy đã chọn ngôn ngữ ban …

Read More »

Chuyển danh bạ trên iphone sang Android

CHUYỂN DANH BẠ TRÊN IOS SANG ADROID VÀ WINPHONE Lưu ý: – Yêu cầu kết nối 2 máy chung 1 mạng wifi – Thao tác và hình ảnh tuy hơi dài dòng nhưng khi làm thì rất nhanh 1. Chuyển danh bạ từ Iphone sang Windows phone Bước 1: Cài …

Read More »