Home / Thủ thuật Android / Nâng Cao / How to hard reset Huawei mate 30 pro

How to hard reset Huawei mate 30 pro

How to hard reset Huawei mate 30 pro when there is only 1 hard key?

Warning: Make sure you remember your Huawei account to avoid having your account locked out after a hard reset. It often suffers for Chinese-specific versions

Step 1:

  • Turn Off you phone.
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro

Step 2:

  • Turn on the device again, as soon as it powers on, remove your hand from the power button. And press 3 times consecutively on the power button.
  • The phone will automatically reboot once again into recovery mode
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro

Step 3:

  • Select Clear data -> Factory Reset -> Type “yes” to confirm -> Select Factory reset

How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro

Step 4:

  • Now, go Back and Restart your phone.
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro
How to hard reset Huawei mate 30 pro

Done, goodluck!

About admin

Check Also

Sửa lỗi không gửi được tin nhắn cho tổng đài càc dòng máy Android 6x 7x 8x

Trong quá trình sử dụng, khi người dùng đã lỡ chặn, không cho phép gửi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *