Recent Posts

Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language

cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language

Hướng dẫn cài Tiếng việt cho Windows 10 Single Language Windows 10 Single Language là phiên bản windows một ngôn ngữ. Với các máy bạn ở thì trường Việt Nam thì đa số là sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Đối với các máy đã chọn ngôn ngữ ban …

Read More »